Общи условия

 

Данни на търговец

Сдружение КПС „Победа“, Булстат: 206082522, МОЛ: Цанко Цанков

За контакт:

  • Имейл: marathon.pobeda@abv.bg или pobedaswim@abv.bg
  • Телефони: +359884599333 или +359882857937

 

Условия за отказ

Чл.8. (1) Съгласно чл. 57, т. 12 от Закона за защита на потребителите разпоредбите на чл. 50 – 56 за правото на отказ на потребителя от договора от разстояние в 14-дневния период за размисъл не се прилагат по отношение на предоставянето на услуги, свързани с развлекателни дейности. Във връзка с посоченото правно основание клиентите нямат право на отказ от закупените по електронен път билети за развлекателни събития.

 

Условия за доставка

Доставката на билети се извършва по електронен път на посочения от вас имейл при плащане онлайн. При банков трансфер, платежното нареждане с имена на участника служи за идентификация.

 

Условия за участие в събитието

С покупката на билет се съгласявате с регламента на плувния маратон.