Главен партньор на Плувен маратон – Port Burgas е Община Бургас.
В организацията на състезанието участват редица експерти на Общината, които имат богат опит в създаването и изпълнението на такива проекти. Плувният маратон е подпомогнат, освен с прекрасната подкрепа на тези хора, така и на финансово, логистично и експертно ниво. Колкото и хубава да е една идея, реализацията й не би била възможна, без желанието и съдействието на публично ниво.
Благодарим на Община Бургас за ангажираността, проактивния подход и всяко допълнително усилие, което влага, за да стане възможен Плувен маратон – Port Burgas.
„Пристанище Бургас“ ЕАД е пристанище за обществен транспорт с национално значение. Обработва насипни и генерални товари. Обслужва пътнически и круизни кораби.
Държавният оператор “Пристанище Бургас” ЕАД прилага индивидуален подход към клиентите и оптимални решения на проблемите, много добро обслужване на товарите, гарантирано от въведената система за управление.
Военноморските сили на България са един от трите вида въоръжени сили в структурата на Българската армия, наред с Военновъздушните сили и Сухопътните войски.
Създадени са с указ на Княз Александър I Батенберг на 12 август 1879г. Вече 142 години ВМС пази и развива традициите на България в морското дело и е светъл пример за героизъм и чест при изпълнението на войнския дълг.
Военноморските сили са защитавали Българските граници по време на всички въоръжени конфликти в които страната ни е вземала участие а именно:
Балканската война 1912 – 1913
Междусъюзническата война 1913 г.
Първата световна война
Втората световна война
Към днешна дата ВМС участва в редица бойни мисии и военни учения като част от структурите на NATO.
Клуб по плувни спортове “ Победа „ е спортно – образователна организация, развиваща своята дейност в областта на плувните спортове и по-специално в обучението по плуване за деца, подрастващи и възрастни.
Приоритет за клуба е също така развитието на високото спортно майсторство, като неделима част от изграждането и затвърждаването на авторитета на плувните спортове, както на територията на Република България, така и в чужбина.